Het bestuur en de leden hebben besloten de Vereniging voor Veilige Curatieve Zorg (VVCZ) per 1 mei 2023 op te heffen.

In 2011 is de VVCZ opgericht met als een doel vergroten van de patiƫntveiligheid, met name in de operatieve trajecten. Samen met peers, de enthousiaste leden en alle betrokkenen is de afgelopen jaren invulling geleverd aan die doelstelling en daarmee heeft de VVCZ een waardevolle bijdrage geleverd aan de veiligheid in de curatieve zorg. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat de doelstelling van destijds afdoende is gerealiseerd of in ieder geval minder actueel is geworden.

De komende periode gaat een speciaal daarvoor ingestelde commissie de (on)mogelijkheden na of en bij welke organisatie het gedachtengoed en de instrumenten kunnen worden ondergebracht. Voor 2023 worden geen scans en zelfevaluaties meer gepland.

Het bestuur bedankt iedereen zich de afgelopen jaren voor de VVCZ heeft ingezet en daarmee een bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van de patiƫntveiligheid in de operatieve trajecten.

Indien u vragen heeft, neem contact op via bestuur@vvcz.nl.