24jul2018

Wetenschappelijke onderbouwing van de zelfevaluatie

Onlangs verscheen de wetenschappelijke, internationale publicatie van de studie naar het de SPOT-lijst (zie bericht van 24 april). Zojuist is het ook het tweede artikel gepubliceerd en online gekomen. Dit artikel beschrijft de validiteit van de webbased zelfevaluatie die medewerkers van VVCZ-ziekenhuizen invullen. Anita Heideveld, de projectleider van de VVCZ scan, is eerste auteur van beide artikelen.
Download: Development and validation of a Self-assessment Instrument for Perioperative Patient Safety (SIPPS)