Home / Wat doet de VVCZ - Innovatie / praktische hulpmiddelen
Home / Innovatie / hulpmiddelen

Praktische­hulpmiddelen

Samen met haar leden en innovatiepartner Panton ontwikkelde de VVCZ verschillende hulpmiddelen om veilig werken te ondersteunen. Hieronder vindt u enkele van de tools die in nauwe samenwerking met de leden werden ontwikkeld. Leden kunnen designondersteuning krijgen om de tools voor hun ziekenhuis aan te passen en te implementeren. Want goede implementatie is altijd maatwerk!

Infectie­preventie

Om de veiligheid van patiënt en medewerker te waarborgen gelden op verschillende plaatsen in het ziekenhuis strikte infectiepreventieregels. Om helderheid te scheppen over de geldende regels en medewerkers te helpen in de naleving ervan, werden verschillende middelen ontwikkeld. Het gaat om communicatiemiddelen zoals infectiepreventiestickers, waarschuwings- of instructiekaarten, dispensers voor disposables en de infectiepreventiespiegels.

Handhygiëne-instructie op de OK – Reinier de Graaf

Instructiekaart contact isolatie – Martini

Communicatie­materialen

Op de operatieafdeling zijn verschillende zones gedefinieerd waar verschillende regels gelden. Visuele geheugensteuntjes tonen medewerkers en bezoekers waar welke regels gelden en herinneren aan de voorschriften zoals het desinfecteren of goed wassen van handen.

Waarschuwingskaarten worden gebruikt op de deuren van operatiekamers, IC-kamers of CSA-ruimtes. De kaarten tonen welke instructies gelden voor het betreden van de ruimte. De opvallende en herkenbare kaarten vragen de aandacht en de pictogrammen maken de instructie snel duidelijk.

Infectiepreventie instructies – St Antonius

Dispensers

Slimme dispensers voor disposables zoals mutsen en handschoenen op strategisch gekozen plaatsen zorgen ervoor dat de materialen op het juiste moment voor het grijpen liggen. Ook zijn de disposables op een logische manier gegroepeerd. Dit maakt het voor medewerkers eenvoudiger om zich aan de voorschriften te houden.

De infectiepreventiespiegel herinnert medewerkers aan de afgesproken kledingvoorschriften op het OK-complex. In de rechterhelft van de spiegel zie je jezelf, in het linkerdeel zie je hoe je vanaf deze locatie gekleed moet zijn. Zo valt het snel op wanneer je wat vergeten bent.

Dispenser – Isala

Dispenser – Isala

Infectiepreventiespiegel – St Antonius

Meer weten

Wil je meer weten over hulpmiddelen voor infectiepreventie? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Tel- en mededelingen­borden

Een voorgedrukte structuur op beschrijfbare informatieborden in het ziekenhuis maakt het tellen en registreren van gebruikte materialen op het OK eenduidig en overzichtelijk.

Ontwerp voor telborden voor Isala

Telbord op OK – Reinier de Graaf

Telbord op OK

Het aanbrengen van een vooraf gedefinieerde structuur op mededelingenborden vergroot de leesbaarheid. De belangrijkste informatie wordt snel duidelijk voor alle medewerkers. Op deze manier vergroten de borden efficiëntie voor medewerkers en dragen ze bij aan de veiligheid voor de patiënt.

De borden zijn initieel ontwikkeld in samenwerking met Bernhoven Ziekenhuis en het Radboudumc, maar worden ondertussen succesvol toegepast in tal van andere ziekenhuizen waaronder Reinier de Graaf en Isala.

Meer weten

Wil je meer weten over telborden? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Calamiteiten

Bij calamiteiten moet voor alle medewerkers snel duidelijk zijn wat te doen, waar vluchtroutes zijn en waar men benodigde materialen kan vinden. Daarom zijn voor verschillende ziekenhuizen overzichtelijke instructiematerialen ontwikkeld. Het gaat om plattegronden, iconen of calamiteitenpunten in het ziekenhuis en om zakkaartjes voor medewerkers.

Calamiteitenpunt – Radboudumc

Calamiteiten­punten

Door alle calamiteitenmaterialen en informatie op één goed herkenbare plaats te verzamelen, weten medewerkers alles snel te vinden wanneer een calamiteit zich voordoet. Daarnaast is het overzichtelijk om controle te voeren op de materialen. Tot slot helpt het om beter te communiceren over je locatie met externe hulpverleners tijdens een calamiteit. Een eenduidige vormgeving van deze punten verhoogd ten slotte de herkenbaarheid.

 

Zakkaartjes

Met de zakkaartjes hebben alle zorgverleners in het ziekenhuis op elk moment toegang tot de meest essentiële informatie nodig bij calamiteiten. Op de kaartjes vinden zorgverleners de belangrijkste noodnummers, wat te doen bij een calamiteit, een prikaccident of bij brand. De zakkaartjes zijn niet alleen zinvol bij calamiteiten maar ook voor allerlei andere geheugensteuntjes. In samenwerking met Isala werden zo verschillende zakkaartenwaaiers ontwikkeld die zorgverleners helpen met belangrijke informatie in zakformaat. Meer hierover lees je bij checkmaterialen.

Calamiteitenzakkaartjes – Isala

Meer weten

Wil je meer weten over calamiteitenmaterialen? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Check­materialen

Bij stopmomenten en overdrachten moeten controles uitgevoerd worden of controlevragen gesteld worden. Checkmaterialen helpen medewerkers om de controles gestructureerd uit te voeren. TimeOut en SignOut posters worden gebruikt op de OK om de SignOut en TimeOut als team te doorlopen.

TimeOut en SignOut posters voor verschillende ziekenhuizen

Instructiekaart overdracht – MCL

Overdrachts­kaarten

Om medewerkers te helpen bij overdrachten zijn er overdrachtskaarten. Deze worden aangebracht op de lokatie van de overdracht, maar zijn ook uitgewerkt in zakformaat.

Zo hebben medewerkers de informatie altijd bij de hand om te gebruiken bij een overdracht.

Overdrachtskaart – Radboudumc

Zakkaarten­waaiers

Zakkaartjes worden niet enkel ingezet als handig geheugensteuntje bij de overdracht, maar ook voor calamiteiten, pijnscores of bijvoorbeeld veiligheidsprocedures. Met de zakkaartjes hebben alle zorgverleners in het ziekenhuis op elk moment toegang tot de meest essentiële informatie in een kort overzichtje. In samenwerking met het Isala werden zo verschillende waaiers ontwikkeld voor verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Zakkaartenwaaier – Haga ziekenhuis

Enkele kaartjes uit de veiligheidswaaier – Isala

Meer weten

Wil je meer weten over checkmaterialen? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Download de template

Voordat je de template download willen we graag weten wie je bent en voor welke organisatie je werkt. Bij voorbaat dank. De tutorials die uitleggen hoe de template werkt zijn nog in ontwikkeling. We houden je op de hoogte wanneer deze online komen.