Peer to peer

Professionals in de zorg hebben met elkaar enorm veel kennis en ervaring. En ze staan voor vergelijkbare uitdagingen. Kennis delen en bij elkaar ‘in de keuken’ kijken helpt om sneller tot betere oplossingen te komen. De VVCZ faciliteert het contact tussen collega’s van de VVCZ leden.

Peer to peer scans

De VVCZ heeft een peer to peer scan ontwikkeld voor het perioperatief traject. De tweejaarlijkse scan perioperatief traject geeft inzicht in welke mate het ziekenhuis de richtlijnen heeft geïmplementeerd en welke verbeterpunten er op het gebied van patiëntveiligheid zijn. Tegelijkertijd is het een moment waarop ziekenhuizen kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren.  Voor het SEH proces is een scan in ontwikkeling. 

Scan perioperatief traject

De scan perioperatief traject is een wetenschappelijk gevalideerde scan van het pre-, per- en postoperatieve traject.

Scan SEH proces

De scan SEH proces is in ontwikkeling en richt zich op de intramurale acute zorg. 

Hoe het werkt

Online survey

Het ziekenhuis wordt gevraagd vòòr de scan een online vragenlijst te laten invullen door medewerkers. Het scanteam gebruikt de uitslag van de survey ter voorbereiding op de scandag.

Scan

De scan bestaat uit interviews, observaties en controles aan de hand van een vaste VVCZ-scanmethodiek. De scan wordt uitgevoerd door een scanteam dat bestaat uit één scanleider en twee ervaringsdeskundigen van andere VVCZ-ziekenhuizen.

Resultaat

Aan het eind van de scandag geeft het scanteam een advies aan het ziekenhuis. De uitslag van de scan is uitsluitend ter informatie van het ziekenhuis.

" Het was ontzettend leuk om als scanner een ziekenhuis te bezoeken. Het is leerzaam, boeiend en stimulerend. "
Snijdend specialist

Collegiaal netwerk

De kracht van de VVCZ is dat je in direct contact staat met collega’s in andere VVCZ ziekenhuizen. De VVCZ biedt, naast de scans, verschillende manieren om collega’s te leren kennen en kennis met elkaar te delen.

Gebruikers­overleggen

3 tot 4 maal per jaar treffen de gebruikers elkaar bij één van de leden. Tijdens de gebruikersoverleggen worden onderwerpen besproken die spelen bij de leden. Dit kunnen vragen zijn of presentaties over een onderwerp dat raakt aan patiëntveiligheid.

Communicatie­platform

Speakap is een besloten online platform waarop gebruikers elkaar direct kunnen benaderen, documenten gedeeld worden en oproepen geplaatst kunnen worden aan alle gebruikers.

Inspiratiedag

Eenmaal per jaar wordt er een inspiratiedag georganiseerd. Op deze dag wordt samenwerken aan patiëntveiligheid vanuit verschillende invalshoeken belicht door experts van binnen en buiten de vereniging. 

Maak kennis met VVCZ leden

Naam

Functie

Beschrijving

Naam

functie

Beschrijving

Naam

Functie

Beschrijving

Naam

Functie

Beschrijving

Lid worden

Wil je met samen met andere ziekenhuizen de patientveiligheid in de curatieve zorg in Nederland vergroten? Word dan lid van de VVCZ. 

Innovatie

De VVCZ initieert jaarlijks innovatietrajecten. De leden bepalen het onderwerp en dragen bij aan de ontwikkeling. De innovatietrajecten worden begeleid door innovatiepartner Panton.

Innovatietrajecten

Ieder jaar worden er 2 innovatietrajecten gestart en afgerond. De innovatietrajecten hebben geresulteerd in scans, Medische Metrolijnen en praktische hulpmiddelen. Leden kunnen hier gebruik van maken. 

In 2021 ontwikkelt de VVCZ een scan voor de acute intramurale zorg, wordt de Medische Metrolijn doorontwikkeld en wordt de eerste inspiratiedag georganiseerd. 

VVCZ scans

De VVCZ scan perioperatief traject is door de VVCZ ontwikkeld. Radboudumc heeft de zelfevaluatie en de SPOT lijst gevalideerd. In 2021 ontwikkelt de VVCZ de scan acute zorg.

Medische Metrolijnen

De Medische Metrolijn is een methodiek om zorgprocessen helder en eenduidig te visualiseren. Meerdere processen zijn met de Medische Metrolijn in kaart gebracht . Deze zijn beschikbaar voor leden. De Medische Metrolijn wordt in 2021 doorontwikkeld. Zo wordt het voor zorgteams nog eenvoudiger om de Medische Metrolijn te gebruiken.

Praktische hulpmiddelen

Diverse gebruiksvriendelijke hulpmiddelen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd bij verschillende ziekenhuizen. Deze tools kunnen helpen om het patiëntveilig werken te vergemakkelijken.

" Wij vinden de VVCZ scan belangrijk. Deze peer-to-peer audit is evidence based en wordt uitgevoerd door mensen die weten waar het over gaat. Het is fijn dat we nog dezelfde dag een terugkoppeling krijgen."
OK- Manager

Strategische innovatiepartner

De innovatietrajecten worden begeleid door Panton, ontwerpers voor de zorg. Panton is een van de partners die betrokken was bij de oprichting van de VVCZ.

Ontwerpstudio Panton

Panton is de ontwerpstudio voor de zorg. De ontwerpers van Panton zijn in staat om met design en design thinking eenduidigheid, herkenbaarheid en overzicht te creëren te midden van de complexe wereld van de zorg. 

In gesprek over het zorgproces aan de hand van de Medische Metrolijn.

Ook samen innoveren?

Wil je samen met andere ziekenhuizen innoveren en daarmee bijdragen aan betere en veiliger zorg? Word dan lid van de VVCZ.

Medische Metrolijn

De Medische Metrolijn is een methodiek om zorgprocessen helder en eenduidig te visualiseren. Leden kunnen zelf Medische Metrolijnen bouwen met behulp van de templates en tutorials in de Metrokit. Zij kunnen ook gebruik maken van de Medische Metrolijnen die al ontwikkeld zijn.

Methodiek

Het ontwerpen van een Medische Metrolijn bevordert een gedeeld inzicht in de organisatie van een zorgproces. Belangrijk is om te starten met een helder doel en de Medische Metrolijn met alle betrokkenen te ontwikkelen en te implementeren. In onderstaande animatie wordt dit verder uitgelegd. 

Hoe het werkt

Doel

Bepaal wat het organisatiedoel is. Bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe richtlijn, het traceren van knelpunten of het optimaliseren van samenwerking in het zorgproces.

Co-creatie

Bepaal wie er betrokken is in het zorgproces. Formeer een ontwerpteam en een expertteam. Gebruik de templates om de Medische Metrolijn te bouwen. Maak meerdere versies die je tussentijds met elkaar bespreekt en verbetert.

Implementatie

Gebruik de Medische Metrolijn om het zorgproces te veranderen, knelpunten op te lossen of samenwerking, zoals overdrachten, te verbeteren.

" Door met elkaar de Medische Metrolijn te ontwikkelen ontstond er veel meer begrip voor elkaars belangen en zorgen. De stap naar een oplossing was daardoor veel makkelijker te zetten. "
Manager kwaliteit en veiligheid

Metrokit

In de afgelopen jaren zijn meerdere zorgprocessen met de Medische Metrolijn in kaart gebracht. Op Metrokit.nl zijn deze Medische Metrolijnen te downloaden voor leden. Leden kunnen deze gebruiken en aanpassen op hun eigen situatie. Op Metrokit.nl staan ook templates en tutorials om zelf Medische Metrolijnen te bouwen en aan te passen. 

Ontwikkelde Medische Metrolijnen

Aan de slag met de Medische Metrolijn

Maak kennis met de Medische Metrolijn en download de basis template. 

Download de template

Voordat je de template download willen we graag weten wie je bent en voor welke organisatie je werkt. Bij voorbaat dank. De tutorials die uitleggen hoe de template werkt zijn nog in ontwikkeling. We houden je op de hoogte wanneer deze online komen.