Als mensen de opdracht krijgen hun vaste werkwijze te veranderen, kan dat weerstand opleveren. De weerstand wordt groter als ze niet precies weten wát er van hen wordt verwacht of niet begrijpen waarom dit belangrijk is. Teamleiders verzuchten dat ze de tijd hebben genomen om de nieuwe werkwijze uit te leggen en dat iedereen de kans heeft gekregen voor inspraak, maar dat er zo weinig lijkt te veranderen. Hoe kan dat?

De VVCZ onderkent het belang van een goede training en beschouwt het als één van de drie pijlers van patiëntveiligheid. Goede training gaat veel verder dan helder informeren. Intrinsieke motivatie aanspreken, vaardigheden opdoen, erkenning van elkaars expertise, oefenen in een veilige omgeving, vragen durven stellen, groepsdynamiek, communicatievaardigheden, het zijn allemaal belangrijke aspecten van een goede training.

De VVCZ is geen trainingsbureau, maar heeft wel een netwerk voor haar leden opgebouwd van experts op het gebied van training. Hun hulp is flexibel en altijd maatwerk, van een telefonisch consult bij een specifieke vraag tot on-the-job coaching. Vraag gerust naar de mogelijkheden van ons netwerk.

Daarnaast investeert de VVCZ soms in de ontwikkeling in eigen beheer van praktische en leuke tools voor haar leden voor de training van een patiëntveilig proces.