Ieder jaar wordt er aan elk ziekenhuis dat lid is van de VVCZ een scan aangeboden. Het primaire doel is om inzicht te geven in hoeverre een ziekenhuis de peri-operatieve richtlijnen al geïmplementeerd heeft. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke risico’s die er binnen het ziekenhuis nog zijn omtrent de implementatie en de patiëntveiligheid. Tegelijkertijd is het een moment waarop ziekenhuizen kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren.

Het ziekenhuis wordt gevraagd om vooraf aan de scan vragenlijsten in te laten vullen door een aantal medewerkers. De uitslag van deze vragenlijsten geeft vaak al een indicatie waar knelpunten én verbeteringen zitten. Op de scandatum zelf komt één van de drie scanleiders met twee ervaringsdeskundigen uit één van de andere VVCZ-ziekenhuizen een dag kijken. Zij zullen tijdens deze dag aan de hand van een vaste VVCZ-scanmethodiek interviews houden, observeren en controles uitvoeren om aan het eind van de dag een advies aan het ziekenhuis te kunnen geven.

De uitslag van de scan is uitsluitend ter informatie van het ziekenhuis.