Leiderschap is onontbeerlijk voor patiëntveiligheid. Goed leiderschap biedt een daadkrachtige en consistente visie van een ziekenhuis op patiëntveiligheid, helderheid over de korte termijn en langere termijn doelstellingen, kaders en terugkoppeling van bereikte resultaten. Ook voorbeeldgedrag van medewerkers voor patiëntveiligheid, valt onder goed leiderschap.

Makkelijk is het niet om een goede leider te zijn in de dynamiek van een zorginstelling. Het woud aan richtlijnen, de complexiteit van de planningen, techniek en kostendruk maken dat het verhogen van patiëntveiligheid wel eens lager op de agenda dreigt te raken, terwijl al deze onderwerpen eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De VVCZ wil leiders die zich inzetten voor patiëntveiligheid graag support geven. Met de systematiek Medische Metrolijn krijgen leiders inzicht in het peri-operatieve traject in hun eigen ziekenhuis én een middel om dit traject met teams te verbeteren.

Daarnaast heeft de VVCZ een netwerk opgebouwd voor haar leden van interne en externe experts op het gebied van leiderschap die kunnen worden ingeschakeld. Hun hulp is flexibel en altijd maatwerk, van een telefonisch consult bij een specifieke vraag tot interim management. Vraag gerust naar de mogelijkheden van ons netwerk.

Leiders moeten helderheid kunnen bieden aan hun collega’s over maatregelen die patiëntveiligheid vergroten. De VVCZ zet zich in om die helderheid te kunnen bieden, door rechtstreekse contacten met de werkgroepen die de perioperatieve richtlijnen hebben opgesteld en de IGZ.