Doordat we nu sinds 1,5 jaar nieuw management hebben merk ik dat we nu proactief zijn. Met het lidmaatschap van de VVCZ durf ik wel te stellen dat we op weg zijn om vooruitstrevend te worden.

scanner