1) Richtlijn Preoperatief Traject, 2010
2) Richtlijn Peroperatief Traject, 2011
3) Richtlijn Postoperatief Traject, 2013

Toetsingskaders
Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)
Observatielijst Toezicht Operatief Proces, deel 2
Observatieinstrument Toezicht Operatief Proces, deel 3
Toetsingskader TOP 2012

Rapportage IGZ
TOP 1 Rapport Preoperatief traject
TOP 2 Rapport Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces
TOP 3 Rapport Postoperatief proces in ziekenhuizen

Artikelen
Meetbaar verband tussen preventieve interventies en de incidentie van postoperatieve wondinfecties (NTvG 2011;155:A3269)