In 2011 opgericht

14 ziekenhuizen lid – met 23 lokaties (door fusies)

3 ziekenhuizen geholpen van de ondertoezichtstelling af te komen

54 ervaren scanners en 3 scanleiders

1x per jaar per ziekenhuis een volledige scan van de implementatie van de pre-, per- en post-operatieve richtlijn en diverse VMS thema’s

4x per jaar een gebruikersbijeenkomst

2x per jaar een ledenvergadering

2x per jaar een bijeenkomst voor Managers Kwaliteit en Veiligheid

Tientallen handige tools