Het bestuur van de VVCZ bestaat uit bestuurders uit de gezondheidzorg met ervaring in en passie voor patiëntveiligheid. Het bestuur wordt jaarlijks door de leden gekozen.

Maarten Rutgers

Voorzitter: Dr Maarten J. Rutgers
Maarten Rutgers is van origine medisch specialist. Al meer dan 25 jaar is hij bestuurder van ziekenhuisorganisaties. Hij is betrokken geweest bij strategische vraagstukken en heeft leiding gegeven aan grote veranderingstrajecten en fusies. De laatste jaren heeft hij zich in toenemende mate ingezet voor kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken en heeft hij grote betrokkenheid bij risicoanalyse en –beoordeling in ziekenhuizen. Hij is medeoprichter van de VVCZ. Daarnaast is hij voorzitter van enkele Raden van Toezicht.

Dr. A.T.M.G Tiebosch
Ton Tiebosch is lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis Groningen sinds 2015, met de portefeuille Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie van Zorg en ICT. Ton is sinds 1991 patholoog.
Sinds 1 januari 2016 is hij lid van het bestuur van de VVCZ.

Dhr. H.C.V. de Boer
Hans de Boer is sinds 2015 lid van de RvB van Isala in Zwolle, Meppel. Zijn aandachtsgebieden zijn: ICT, diagnostiek en capaciteitsvraagstukken. Hij is initieel opgeleid als fysiotherapeut. Is sinds 1986 actief in meerdere managementposities binnen ziekenhuisorganisaties. Hij heeft ervaring in landelijke en Europese bestuursorganen, veelal gericht op organisatie- en organisatievraagstukken.