De VVCZ investeert ook in innovatietrajecten op het gebied van patiëntveiligheid, waarvan de leden gebruik kunnen maken. De resultaten van deze innovatietrajecten zijn te downloaden via SpeakAp: https://vvcz.speakap.com.
Alleen medewerkers van ziekenhuizen die lid zijn kunnen inloggen in Speakap. Zij hebben zich hiervoor aangemeld bij de VVCZ.
Eén van deze trajecten is de Medische Metrolijn. In het filmpje hieronder wordt uitleg gegeven over de eerste Medische Metrolijn die we hebben ontwikkeld voor het Perioperatief Proces.

Medische Metrolijn Perioperatief Proces.


Medische Metrolijn voor HCK’s.

Ook voor hartcatheterisaties ontwikkelt de VVCZ een systematiek, waaronder een Medische Metrolijn, waarmee betrokken teams gezamenlijk de gewenste controlemomenten en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bespreken en vastleggen. In samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het St. Antonius (Nieuwegein/Utrecht) is de eerste versie al gemaakt en ingevoerd. Hierna vindt de uitrol naar andere ziekenhuizen plaats.

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie
Alle ziekenhuizen dienen de invoering, het gebruik en de afstoting van hun medische hulpmiddelen te laten voldoen aan het Medische Convenant. In de praktijk blijkt dat de implementatie van dit convenant complex is en de uitvoering veel mensen betreft. Om die reden heeft de VVCZ besloten om dit proces te ondersteunen met de ontwikkeling van een helder overzicht van dit proces. Een overzicht dat alle betrokkenen kunnen begrijpen en praktische tools die de uitvoering kunnen ondersteunen.

Dit overzicht zal inzicht geven in de processtappen die zijn voorgeschreven, de verantwoordelijkheden, de beslismomenten, risico’s en de onderlinge afhankelijkheden in dit proces. Zes ziekenhuizen werken samen met ontwerpers aan dit overzicht met ondersteuning van het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren Gezondheidszorg). De eerste versie wordt momenteel getest.

Medische Metrolijn voor Acute Zorg op de SEH
In samenwerking met Martini en St Antonius is er gewerkt aan de Medische Metrolijn voor Acute Zorg op de SEH. Deze metrolijn geeft een overzicht van de informatie die vastgelegd, overgedragen en gecontroleerd moet worden voor veilige en verantwoorde acute zorg en sluit aan op de metrolijnen voor het Perioperatieve proces en de Hartcatheterisaties.

Medische Metrolijn Medicatieveiligheid
In 2016 is in samenwerking met het Reinier de Graaf gewerkt aan drie metrolijnen over medicatieveiligheid. Eén metrolijn voor het volledige traject van besluit tot opname tot ontslag, een detail-metrolijn voor het verpleegproces en voor de anesthesie op de OK. Deze metrolijnen geven overzicht welke controles t.a.v. medicatie wanneer uitgevoerd moeten worden. De VMS thema’s zitten in deze overzichten verwerkt, evenals de Handreiking voor klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex.

Meer info: innovatie@vvcz.nl.