Lidmaatschap kan worden aangevraagd door (het bestuur van) Nederlandse ziekenhuizen, middels onderstaand formulier. Mocht u nog vragen hebben, kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

Lidmaatschap kost elk lid: een entreefee van € 10.000,- voor het gebruik van het reeds ontwikkelde gedachtegoed en een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie. Voor 2016 is deze bijdrage € 10.000,-.

Met het lidmaatschap verbindt elk lid zich aan de VVCZ organisatie. In praktische zin betekent dit het zorg dragen voor vertegenwoordiging tijdens de VVCZ ledenvergaderingen en een actieve betrokkenheid bij VVCZ activiteiten als scans en gebruikersoverleggen.

  Ziekenhuis:

  Naam lid Raad van Bestuur:

  Telefoonnummer lid Raad van Bestuur:

  Emailadres lid Raad van Bestuur:

  Contactpersoon ziekenhuis:

  Emailadres contactpersoon:

  Opmerking/vraag: