15jul2014
Informatiesheet Gouden Regels

Informatiesheet Gouden Regels

Het Radboudumc heeft gewerkt aan een concrete uitwerking van allerlei interventies en regels uit de perioperatieve richtlijnen, WIP richtlijnen en VMS thema’s en algemene gedragsvoorschriften. Deze regels zijn gevat in een drieluik en onlangs verscheen hierover in Medisch Contact een artikel. Deze Gouden Regels worden ondersteund door de IGZ en worden mede namens de afdelingshoofden van de universitaire afdelingen Anesthesiologie gepubliceerd.

Binnen de VVCZ is ervaring opgebouwd met het verhelderen van dergelijke regels met visualisaties. In dezelfde lijn is er daarom door het Radboudumc samen met Panton een grafische variant van het drieluik ontwikkeld:

Download: 190107_Drieluik Gouden Regels OK_v1.4_Radboud en VVCZ

Dit drieluik is bedoeld als inspiratiebron bij de keuze van de gouden regels in uw eigen ziekenhuis. De implementatie en communicatie zal in elk ziekenhuis anders kunnen zijn. Zo kan het in het ene ziekenhuis effectief zijn om sommige van deze gouden regels in de vorm van posters op het OK-complex te hangen op plekken waar medewerkers de reminder goed kunnen gebruiken. In een ander ziekenhuis zal het effectiever kunnen zijn om ze te verwerken in bijvoorbeeld een e-learning of trainingen. Graag verzamelen we uw ervaringen om deze binnen de VVCZ te delen en er met elkaar van te leren! (Email: goudenregels@vvcz.nl).