• Waarschuwingskaarten
  • Waarschuwingskaarten

Op deuren van de operatiekamers, IC-kamers of CSA-ruimtes worden kaarten met instructies aangebracht om te informeren over de risico’s voor gebruikers in die ruimtes. Deze tijdelijke of permanente instructiekaarten worden alarmkaarten genoemd. In zowel Bernhoven Ziekenhuis als in het Radboudumc wordt samen met Panton gewerkt aan een eenduidige lijn in deze instructies.

Het Bernhoven Ziekenhuis had al een kleursysteem ontwikkeld voor de kaarten voor de IC-kamers en verpleegkamers. Zo is de kaart op een ruimte waarvoor strikte isolatie geldt altijd rood omrand. Panton heeft een reeks pictogrammen ontwikkeld om de gebruikers te informeren over ondermeer de hygiënemaatregelen. Alle alarmkaarten hebben zelfde layout gekregen met een herkenbare rand met schuine arcering om aandacht voor de boodschap te vragen. De inventarisatie van alle benodigde alarmkaarten in dit ziekenhuis is nog in volle gang. Zo blijkt de reeks ook te kunnen worden doorgezet naar specifieke alarmkaarten voor de CSA.

In het Radboudumc loopt ook een project voor de ontwikkeling van alarmkaarten voor het OK complex. Ook in dit ziekenhuis is besloten om de verschillende kaarten en briefjes op de deuren te vervangen voor een eenduidig, gebruiksvriendelijk systeem. Het kleursysteem dat voor dit OK-complex is gekozen is: rood betekent geen toegang, oranje betekent alleen toegang na het nemen van beschermde maatregelen en geel betekent een waarschuwing voor straling. Op het OK complex zijn op de deuren lijstjes opgehangen waar de kaarten eenvoudig kunnen worden ingeklikt. De kaarten zijn vervaardigd van een kunststof materiaal dat niet kan scheuren en bestand is tegen handalcohol en de schoonmaakmiddelen die op het OK-complex worden gebruikt.

De alarmkaarten betreffen zowel de isolatiekaarten, als stralingskaarten en waarschuwingskaarten.