• Dispensers voor disposables
  • Dispensers voor disposables

In de richtlijnen voor het peri-operatieve traject staat beschreven hoe medewerkers op een OK-complex infecties bij patiënten moeten voorkomen. De voorschriften beschrijven wanneer handen moeten worden gedesinfecteerd en disposable mutsen, mondkapjes en handschoenen worden gedragen en moeten worden afgedaan. Toch blijkt in de praktijk dat door drukte, weerstand, onduidelijkheid en praktische problemen de voorschriften niet altijd worden opgevolgd.

Panton zet design in om de voorschriften te verduidelijken en het opvolgen te vergemakkelijken. In een overzichtelijke, doordachte en schone omgeving is het immers makkelijker voor medewerkers om veilig te werken.

Met het Radboudumcis gewerkt aan een reeks slimme dispensers voor de disposables. De werkprocessen zijn geanalyseerd en de daarbij is vastgelegd op welke plek in het OK-complex de disposables makkelijk en overzichtelijk voor het grijpen moeten liggen. De disposables zijn gegroepeerd per stap en locatie in het operatieve proces.

Met de afdelingen inkoop en logistiek is nagegaan welke flexibiliteit de dispensers moeten hebben: disposables worden ingekocht in dozen en als het ziekenhuis besluit over te stappen op een ander merk en andere doos, moeten de dispensers nog in te zetten zijn. Met de schoonmaakdienst is samengewerkt om de dispenser eenvoudig te reinigen te maken.

De dispenser hangt licht schuin naar voren, zodat de dozen altijd naar voren schuiven in de dispenser, om snel pakken te vergemakkelijken. Alle kanten, waarlangs dagelijks vele medewerkers lopen zijn afgerond. De dispensers zijn voorzien van
de sterke poedercoating, in de kleur van de wand waarop ze worden opgehangen.

Dankzij de inzet van de betrokken afdelingen van het Radboudumc heeft Panton een reeks dispensers kunnen
ontwikkelen, die inmiddels ook in andere ziekenhuizen worden ingezet.