Mededelingen- en telborden

Mededelingen- en telborden helpen om gestructureerd informatie over te kunnen brengen. Door vooraf de borden te bedrukken hoeft statische informatie niet steeds opnieuw ingevuld te worden en blijft het bord overzichtelijker.

Waarschuwingskaarten

Op deuren van de operatiekamers, IC-kamers of CSA-ruimtes worden waarschuwingskaarten met instructies aangebracht om te informeren over de risico’s voor gebruikers in die ruimtes.

Gouden regels

De 10 gouden regels herinneren de medewerkers elke dag aan de afspraken die gelden op het OK-complex of op de CSA. Ook mensen die niet regelmatig op een OK-complex krijgen zo eenvoudig mee wat wel en wat niet toegestaan is.

Infectiepreventiestickers

De pictogrammen en zonemarkeringen dienen de medewerkers te motiveren om zich te houden aan de protocollen voor hygiëne. Daarnaast dienen zij om hen daaraan op de relevante plekken te herinneren.

TOPlijsten

De TOPlijst is een document dat altijd meereist met de patiënt. De ontvanger van de patiënt tekent op deze checklijst af zodra deze de voorbereiding (door onder meer de brenger) veilig vindt.

Checkkaarten

Een checkkaart wordt gebruikt als geheugensteun bij een overdracht van een patiënt. De bevestiging van de checkkaart wordt geregistreerd op de ‘TOPlijst’.

Checkposter

Checkposters bieden instructies aan de medewerkers voor de controles die in de overdracht moeten plaatsvinden. Er staan dezelfde items op als op de checkkaarten.

Infectiepreventiespiegel

De spiegel herinnert de medewerker aan de afgesproken kledingvoorschriften op het OK-complex. In de rechterhelft van de spiegel ziet de medewerker zichzelf, in het linkerdeel ziet de medewerker hoe hij/zij vanaf deze locatie gekleed dient te zijn.

Trainingsposter

Trainingsposters geven uitleg over een bepaalde (nieuwe) handeling of over handelingen die extra aandacht moeten krijgen. De tijdelijke trainingsposter verwijst vrijwel altijd naar het achterliggende protocol.

Informatieborden

Informatieborden zijn permanente instructies, net als bewegwijzering, calamiteitenplan, vluchtroutes, iconen voor brandblussers, etc.