vraag 1: kijkt de IGZ naar de resultaten van de scans?

antwoord: nee, de VVCZ is op geen enkele wijze verbonden met de IGZ. 

vraag 2: wat is het verschil tussen de vragen van audit van de NIAZ en de scan van de VVCZ?

antwoord: NIAZ betreft een breed pakket aan kwaliteitscriteria. De VVCZ scan richt zich alleen op patiëntveiligheid. Er is wel overlap.

vraag 3: wat is het verschil tussen een VVCZ scan en een interne audit?

antwoord: in de VVCZ scan worden alle onderdelen van de peri-operatieve richtlijnen meegenomen (en enkele VMS thema's) de VVCZ biedt bovendien kennis en ervaring vanuit de andere ziekenhuizen.

vraag 4: is de Medische Metrolijn een poster of wat anders?

antwoord: de Medische Metrolijn is een visualisatie van de controles en overdrachten in het peri-operatieve traject. Deze visualisatie ontstaat doordat een multidisciplinair team in elk ziekenhuis het proces bespreekt en er onderling heldere afspraken over maakt. Designers verwerken de afspraken in een overzichtelijke poster. De poster staat symbool voor de methodiek van de VVCZ: multidisciplinair, praktisch, volledig, verhelderend en gebruiksvriendelijk.

vraag 5: we hebben al SURPASS. Gaat dat wel samen met de werkwijze van de VVCZ?

antwoord: ja. Meerdere leden van de VVCZ hebben ook SURPASS. De methodieken kunnen elkaar aanvullen.