62016apr
Kaartjes voor onderlinge overdracht operatieassistenten

Kaartjes voor onderlinge overdracht operatieassistenten

Aangezien in het toetsingskader van de IGZ staat vermeld, dat een overdracht gestructureerd dient plaats te vinden, heeft de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) het initiatief genomen om hierin een standpunt in te nemen en de VVCZ benaderd om kaartjes vorm te geven, die als hulpmiddel bij een gestructureerde overdracht kunnen worden gebruikt. Op de kaartjes staan de items vermeld, die bij een gestructureerde overdracht aan bod moeten komen. Deze kaartjes zijn uitgedeeld aan de deelnemers van het laatste LVO congres. Tijdens het congres kaartte IGZ-inspecteur Ed Schoemaker dit initiatief Lees meer…

Lees verder...