242018jul

Wetenschappelijke onderbouwing van de zelfevaluatie

Onlangs verscheen de wetenschappelijke, internationale publicatie van de studie naar het de SPOT-lijst (zie bericht van 24 april). Zojuist is het ook het tweede artikel gepubliceerd en online gekomen. Dit artikel beschrijft de validiteit van de webbased zelfevaluatie die medewerkers van VVCZ-ziekenhuizen invullen. Anita Heideveld, de projectleider van de VVCZ scan, is eerste auteur van beide artikelen. Download: Development and validation of a Self-assessment Instrument for Perioperative Patient Safety (SIPPS)

Lees verder...
232018jul
Symposium ‘Peri-operatieve zorg: het voorkomen van complicaties doe je samen’

Symposium ‘Peri-operatieve zorg: het voorkomen van complicaties doe je samen’

Dit symposium vindt plaats op 28 september in het Radboudumc en is voor alle professionals die betrokken zijn bij de peri-operatieve zorg ‘Wil je weten wat je juist wel of niet moet doen in de peri-operatieve zorg? Kom dan naar dit symposium waar wetenschap en innovatie centraal staan om zorg aan patiënten continu te verbeteren.’ aldus Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschap Radboudumc Voor meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving, zie https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/peri-operatieve-zorg

Lees verder...
242018apr

Publicatie artikel gevalideerde SPOT lijst

Anita Heideveld, projectleider van de VVCZ-scan, is tevens werkzaam in het Radboudumc in Nijmegen. Zij heeft een observatie-instrument ontwikkeld dat gebruikt wordt bij de VVCZ-scan: de Surgical Patient safety Observation Tool oftewel de inmiddels bekende SPOT lijst. Dit instrument is binnen haar promotieonderzoek gevalideerd en recent gepubliceerd, wat uiteraard geweldig nieuws is zowel voor Anita als voor de VVCZ. De tool maakt het mogelijk peri-operatieve veiligheidsprestaties tussen afdelingen en ziekenhuizen te bewaken en te benchmarken, met inachtneming van internationale doelstellingen voor patiëntveiligheid. Met de resultaten kunnen ziekenhuizen gerichte verbeteracties inzetten Lees meer…

Lees verder...
222018mrt
Animaties over de VVCZ en de Medische Metrolijn Perioperatief Proces

Animaties over de VVCZ en de Medische Metrolijn Perioperatief Proces

In opdracht van de VVCZ heeft Panton twee animaties gemaakt. Panton is een ontwerpbureau voor de zorg en partner van de VVCZ. De eerste animatie legt uit wat de VVCZ is en wat zij voor haar leden kan betekenen. https://youtu.be/pcIwUCXqiNM. De tweede animatie geeft uitleg over de Medische Metrolijn Perioperatief Proces en hoe deze kan helpen de patiëntveiligheid te vergroten. https://youtu.be/qBKj9fg0EbE.

Lees verder...
82018mrt
Metrokit

Metrokit

Eén van de krachtigste kenmerken van de Medische Metrolijn is dat het medewerkers kan helpen samen te werken aan het verbeteren van de patiëntveiligheid in hun ziekenhuis. De ervaring is dat dit voordeel het beste wordt behaald als medewerkers zelf aan de slag kunnen om ‘hun’ Medische Metrolijn te maken van een proces. In 2017 hebben de leden van de VVCZ besloten om een digitale kit ‘Metrokit’ te ontwikkelen waarmee teams gezamenlijk een Medische Metrolijn kunnen bouwen, waarmee ze inzicht krijgen in de verdeling van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en controles. Daarnaast Lees meer…

Lees verder...
262018feb
E-learning module peri-operatieve stopmomenten

E-learning module peri-operatieve stopmomenten

In de peri-operatieve richtlijnen staan stopmomenten genoemd. De VVCZ heeft met de Medische Metrolijnen een handig overzicht gemaakt van deze stopmomenten en de andere belangrijke beslismomenten in een peri-operatief proces. Om medewerkers snel vertrouwd te maken met de stopmomenten en de Medische Metrolijnen heeft de VVCZ een e-learning ontwikkeld. In de e-learning wordt met een animatie uitgelegd waar de stopmomenten vandaan komen en wat de achterliggende gedachte is. Ook wordt de relatie met de Medische Metrolijn uitgelegd. De e-learning bevat ook twee oefenmodules, waarin medewerkers hun kennis van de inhoud Lees meer…

Lees verder...
252018jan
Gezondheidszorg als handelswaar – worden we daar beter van?

Gezondheidszorg als handelswaar – worden we daar beter van?

Bovenstaande is de titel van het boek dat onlangs verschenen is van de hand van Maarten Rutgers, voorzitter van het VVCZ-bestuur. Uiteraard is dit boek gebaseerd op zijn jarenlange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg. Het boek beschrijft waar de liberale visie op de inrichting en bekostiging van onze gezondheidszorg vandaan komt. Zijn analyse geeft een beter begrip van de argumenten die in de huidige discussie over gezondheidszorg worden gebruikt. Het doel van het boek is de weg vrij te maken voor het organiseren van een duurzame, betaalbare en meer humane Lees meer…

Lees verder...
162017okt
Lancering Medische Metrolijn ‘Poliklinische ingrepen met sedatie’

Lancering Medische Metrolijn ‘Poliklinische ingrepen met sedatie’

Op 12 oktober 2017 is de Metrolijn ‘Poliklinische ingrepen met sedatie’ gepresenteerd aan medewerkers van leden. Deze lijn is het afgelopen half jaar ontwikkeld samen met het St. Antonius Ziekenhuis en met ondersteuning van Isala en Bernhoven. Het doel van deze lijn is om controles en checks ten behoeve van patiëntveiligheid bij poliklinische behandelingen in kaart te brengen. Dit is vergeleken met controles en checks die in het perioperatieve traject worden gedaan. Zo is er gekeken welke dingen er uit het periopatieve proces zijn die we kunnen leren en gebruiken Lees meer…

Lees verder...
272017jul

Audit-instrument voor patiëntveiligheid

Praktisch auditsysteem op smartphone, tablet en computer Wetenschappers, ontwerpers van Panton, ontwikkelaars van Tremani en zorgprofessionals hebben samengewerkt aan een webbased zelfevaluatie-instrument voor patiëntveiligheid. Het zelfevaluatie-instrument is ontwikkeld voor ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de VVCZ. Met dit zelfevaluatie-instrument kunnen de ziekenhuizen elkaar helpen om inzicht te krijgen in hun eigen patiëntveiligheid en dan met name of er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen voor patiëntveiligheid rondom operaties. Het zelfevaluatie-instrument wordt gebruikt in de VVCZ-scan: een praktisch auditsysteem bestaande uit een zelfevaluatie, een observatie op de werkvloer, protocol inzage, interviews Lees meer…

Lees verder...
62016apr
Kaartjes voor onderlinge overdracht operatieassistenten

Kaartjes voor onderlinge overdracht operatieassistenten

Aangezien in het toetsingskader van de IGZ staat vermeld, dat een overdracht gestructureerd dient plaats te vinden, heeft de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) het initiatief genomen om hierin een standpunt in te nemen en de VVCZ benaderd om kaartjes vorm te geven, die als hulpmiddel bij een gestructureerde overdracht kunnen worden gebruikt. Op de kaartjes staan de items vermeld, die bij een gestructureerde overdracht aan bod moeten komen. Deze kaartjes zijn uitgedeeld aan de deelnemers van het laatste LVO congres. Tijdens het congres kaartte IGZ-inspecteur Ed Schoemaker dit initiatief Lees meer…

Lees verder...
152014jul
Informatiesheet Gouden Regels

Informatiesheet Gouden Regels

Het Radboudumc heeft gewerkt aan een concrete uitwerking van allerlei interventies en regels uit de perioperatieve richtlijnen, WIP richtlijnen en VMS thema’s en algemene gedragsvoorschriften. Deze regels zijn gevat in een drieluik en onlangs verscheen hierover in Medisch Contact een artikel. Deze Gouden Regels worden ondersteund door de IGZ en worden mede namens de afdelingshoofden van de universitaire afdelingen Anesthesiologie gepubliceerd. Binnen de VVCZ is ervaring opgebouwd met het verhelderen van dergelijke regels met visualisaties. In dezelfde lijn is er daarom door het Radboudumc samen met Panton een grafische variant Lees meer…

Lees meer...
112014mrt

NHS, patient safety en design

De NHS heeft er aan bijgedragen dat in de UK een serie van rapportages is geschreven die uitlegt hoe met design risico’s kunnen worden vermeden, de werkomgeving wordt verbeterd en de patiëntenzorg kan worden versterkt. De serie bevat ondermeer aanbevelingen voor het design van computerschermen, medicijnverpakkingen, infuuspompen, ambulances en nog veel meer.

Lees meer...